D ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

D ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป มุ่งเข้าสู่ “ธุรกิจทันตกรรมที่ยั่งยืน”

D ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป


บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจรในประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการพลังงานทดแทนที่สำคัญ ด้วยการติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า ของ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) สุขุมวิท ซอย 2

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ในการสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า ของ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานที่ยั่งยืนแสดงถึงการมุ่งมั่นของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการของเราให้ความสำคัญ

การลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล นี้ เป็นการลงทุนที่มีความยั่งยืนและมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การลงทุนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งการลงทุนติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ลงทุนของเรา นอกจากการการสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น มีความภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้เรา มุ่งเข้าสู่ “ ธุรกิจทันตกรรมที่ยั่งยืน ”

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-245-7197 ต่อ 204
Email : cfo@dentalcorpthailand.com
error: Content is protected !!