โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

หลังจากที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้าน Dental Tourism และให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางแล้ว บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับบริการภายในประเทศ ซึ่งวางแผนการการเติบโตของคลินิกทันตกรรมไว้ 20 ทำเล ภายใน 3 ปีข้างหน้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดของประเทศไทย

เป้าหมายของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ เราจะเป็นผู้นำทางด้านกลุ่มธุรกิจทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการควบคุมระบบคุณภาพการให้บริการ พัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงานของทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลฟัน
error: Content is protected !!