เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่บริหารจัดการศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์ และคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ในประเทศไทย

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ให้บริการทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ สู่ระดับสากลและในประเทศไทย หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจทันตกรรมคือการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมภายใต้บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่นที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ร่วมด้วยกับศูนย์ทันตกรรมเดนทัล ซิกเนเจอร์ เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม จัดฟันแบบมองไม่เห็นเครื่องมือ ศูนย์ทันตกรรม BIDCมีจำนวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและรับการรักษาทางทันตกรรมร่วมด้วย เช่น ทันตกรรมรากฟันเทียม ครอบฟันทั้งปาก และดูแลสุขภาพฟันเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้บริษัทบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น มีอีกหนึ่งคลินิกทันตกรรมคือสไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่มีหลายสาขาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมของเราได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมบูรณะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการภายในประเทศ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองให้บริการทางทันตกรรมสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยว คลินิกทันตกรรมของเราให้บริการทางทันตกรรมมากว่าหนึ่งทศวรรษและเป็นคลินิกทันตกรรมเจ้าแรกที่เปิดตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของเราใช้หลักการของมาตรฐานคุณภาพเป็นหลักในการส่งมอบการบริการทางทันตกรรมที่ดีให้แก่ลูกค้า

ในปีที่ผ่านมาบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่นมีการเติบโตขึ้น โดยมีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมในเครือทั้งหมด 12 แห่ง ทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 100 ท่าน ในอนาคตบริษัทวางแผนว่าเติบโตเป็นสองเท่าของปี 2015 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อนำมาสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทเป็นศูนย์ทันตกรรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประประเทศไทยและให้บริการทางทันตกรรมด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศerror: Content is protected !!