ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  • ชื่อบริษัท : บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านทันตกรรม คลินิกทันตกรรม
  • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  • เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000281
  • Tel : 02-245-7197 ต่อ 204 or 086 000 8125 (เฉพาะนักลงทุนสัมพันธ์)
  • Email : cfo@dentalcorpthailand.com
error: Content is protected !!