ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

เกี่ยวกับ

ศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัลเซ็นเตอร์( BIDC )

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งให้บริการทางทันตกรรมด้วยทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเฉพาะทาง อาทิเช่น รากฟันเทียม ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น มีพื้นที่ให้บริการ 4,800 ตารางเมตร ห้องทันตกรรมกว่า 25 ห้อง ศูนย์อบรบทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ โรงแรมบูติค 30 ห้อง ธนาคาร และร้านอาหารซึ่งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน นอกจากนั้นศูนย์ทันตกรรม BIDC มีห้อง Lab ทันตกรรมสำหรับการผลิตชิ้นงานทางทันตกรรม ซึ่งช่วยให้งานทันตกรรมตกแต่ง และทันตกรรมรากเทียม ของศูนย์ทันตกรรมของเรามีคุณภาพ

ผู้นำทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 ท่าน จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ทันตกรรมBIDC ให้บริการทางทันตกรรมด้วยทันตแพทย์เฉพาะสาขา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผลการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีผู้มารับบริการกว่า 40,000 จากทั่วโลก ด้วยชื่อเสียง การดูแลผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟันเทียมในประเทศไทย เนื่องจากเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเในการปลูกรากฟันเทียมทั้งแบบทั่วไปและแบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

AWARDS & ASSOCIATIONS

error: Content is protected !!