นักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า

นักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า เยี่ยมชม D วันที่ 8 เมษายน 2567

นักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า

นักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า เยี่ยมชม D

ในวันที่ 8 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ได้มีโอกาสเยี่ยมชม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมแบบครบวงจร โดยมีคุณ พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคุณณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ร่วมให้การต้อนรับที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ให้บริการทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ สู่ระดับสากล หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจทันตกรรม คือการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ศูนย์ทันตกรรมในเครือ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมามากมาย อีกทั้ง บริษัทยังมีการเติบโตขึ้น โดยมีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมในเครือทั้งหมด 12 แห่ง ทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 100 ท่าน ในอนาคต บริษัทวางแผนว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหุ้น D ที่มั่นคง และ ยั่งยืน

การเยี่ยมชมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าชมศูนย์ทันตกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดี สำหรับนักลงทุน ที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น ในการสร้างสรรค์และพัฒนาศูนย์ทันตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง

นอกจากนี้ หุ้นของบริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น หรือหุ้น D ยังถูกนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานทางการเงินที่ดี มีความมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทำให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุนในหุ้น D เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความมั่นคงของบริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น และยังเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและแนวโน้มการเติบโตของหุ้น D ในอนาคต


ภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชม D วันที่ 8 เมษายน 2567

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 157 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Tel : 02-245-7197 ต่อ 204
Email : cfo@dentalcorpthailand.com
error: Content is protected !!