New York university (NYU)

D ผนึกพันธมิตร NYU พัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทาง

New York university (NYU)


D ก้าวต่อไปแบบไม่หยุดหยั้ง โดยการเพิ่มระดับการให้บริการ รวมถึงเตรียมบุคลากรทันตแพทย์ให้ทันต่อรายได้ที่เติบโต โดยจัดให้มีการอบรมการทำทันตกรรมเพื่อความสวยงามให้กับทันตแพทย์ไทยให้มีความรู้ทัดเทียมสากล โดยล่าสุดได้เรียนเชิญ Dr. Anabella Oquendo ตำแหน่ง Assistant Dean จาก New York university (NYU) มาให้ความรู้กับทันตแพทย์ไทยในหัวข้อ นวัตกรรมทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Current concepts in porcelain laminate Veneers)

โดยเปิดให้ทันตแพทย์ที่ทำงานร่วมกับกลุ่ม D และทันตแพทย์ทั่วไปได้ร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ตั้ง สุขุมวิทซอย 2 กรุงเทพ โดยคอร์สดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของ D) ซึ่งนอกจากจะเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทันตกรรมระดับพรีเมี่ยม ยังมีรายได้จากการเปิดหลักสูตรอบรมให้กับทันตแพทย์ที่สนใจต่อยอดเฉพาะทางเช่น การฝังรากเทียม ที่ผ่านมามีการร่วมมือกับคณะทันตแพทย์ชั้นนำในประเทศไทยเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆและได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวพันธมิตรมหาวิทยาลัยต่างประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นครั้งแรก

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า

“การอบรมนวัตกรรมเพื่อความสวยงามจาก NYU เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาความรู้ให้กับทันตแพทย์ในกลุ่ม D และทันตแพทย์อื่นที่สนใจ อีกทั้งยังสามารถยกระดับการให้บริการทันตกรรมของบริษัทเพื่อครองแชมป์อันดับ 1 ไนไทยจากบริการที่ทันสมัยในระดับสากล โดยคอรส์นี้ได้ประโยชน์ถึง 2 ต่อ ต่อแรกคือพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางในไทยให้มีมากขึ้นและเพิ่มจำนวนทันตแพทย์เฉพาะทางของ D ให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับรายได้ของ D ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในต่อที่สองหลังจากที่จบคอร์สนี้จะมีการพูดคุยต่อกับ NYU เกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อยอดสร้างหลักสูตรอบรมเพื่อใช้งานจริงให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อย รวมถึงยกระดับความรู้ของทันตแพทย์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล”

ทั้งนี้ ทันตแพทย์เครือข่ายของ D มีมากกว่า 300 ท่านโดยร่วมงานในคลินิคทั้ง 3 แบรนด์คือ Smile Signature, BIDC, BIDH

BIDH Dental Hospital Thailand

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ประกอบด้วยทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่จะจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของรายได้ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ D จำเป็นต้องมีการจัดอบรมให้กับทันตแพทย์รุ่นใหม่เพื่อรองรับคนไข้ในอนาคต นอกจากนี้ทันตแพทย์ในเครือข่าย D ก็เป็นศิษย์เก่า NYU หลายท่าน ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เครือข่ายทันตแพทย์ D กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

Share:
error: Content is protected !!