ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ “D”เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม อันดับหนึ่งของประเทศไทยเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก สร้างผลตอบแทนอย่างน่าประทับใจให้แก่นักลงทุนซึ่งถือเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและและรับประกันการจัดจำหน่าย...

D โชว์ศักยภาพเบอร์หนึ่งด้านทันตกรรมของไทยมาตรฐานระดับโลก

ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 D ได้นำเสนอข้อมูล (Roadshow)แก่นักลงทุนพร้อมแนะนำธุรกิจของ บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ในเครือบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 โดยบริษัท Intertex

Dental Corporation พร้อมคณะร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ก.ล.ต.เยี่ยมชมกิจการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มาเยี่ยมชมบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

error: Content is protected !!