ข่าวสารและกิจกรรม

Oppday Year End 2020 บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) D

Oppday Year End 2020 บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) D

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ติดตามชม VDO ย้อนหลังงาน Opp Day ได้ที่นี่ค่ะ

โครงการรากฟันเทียมฟรี

โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำ “โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับ...

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล...

คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่

D ได้ฤกษ์เปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (CIDC)

คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ หรือ CIDC dental clinic เปิดให้บริการ ทันตกรรม...

เปิดให้บริการ รพ. ฟัน สุขุมวิท ซอย 2

D ได้ฤกษ์เปิดให้บริการ รพ. ฟัน สุขุมวิท ซอย 2

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) และ คุณคณพศ นิจสิริภัช (ขวา) ประธานคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง...

รายการ Money Talk Weekly

รายการ Money Talk Weekly เดือนมีนาคม 2562

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ D ในรายการ Money Talk Weekly ดำเนินรายการโดยดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

error: Content is protected !!