รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับความไว้วางใจ และความมั่นใจจากลูกค้าจำนวนมาก จากมาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมในระดับสากล รวมถึงการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลากหลายรางวัล ซึ่งทำให้เราเป็นศูนย์ทันตกรรมที่เป็นที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากรัฐบาลไทยได้แก่ รางวัล PM Awardสำหรับการส่งออกของผู้ให้บริการที่โดดเด่นที่สุดในเครือของโรงพยาบาลและคลินิก, รางวัลThailand Trustmark, รางวัล DBD Award โดยรัฐบาลไทยและกระทรวงพาณิชย์, รางวัล Baipo Award ด้านคุณภาพและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และรางวัล Asia Pacific APEA ในฐานะเป็นผู้นำทางธุรกิจทันตสุขภาพในระดับเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับรางวัลนี้และมีแนวโน้มมากที่สุดในพื้นที่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจการค้าขนาดย่อม

นอกจากนี้ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการ เนื่องจากศูนย์ทันตกรรม BIDC คำนึงถึงความคุณภาพในการให้บริการทางทันตกรรมเป็นหัวใจสำคัญ เราสร้างนโยบายในองค์กรและขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการให้บริการรักษาทางทันตกรรมถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI

ในปี 2012 ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เพิ่มมาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมเป็นระบบมาตรฐาน Joint Commission International (JCI ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหัวใจที่ทำให้ศูนย์ทันตกรรม BIDCได้เปรียบในการขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มบริการสุขภาพของประเทศไทย ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกรองรับกลุ่มลูกค้าสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมั่นในมาตรฐาน JCI

มาตรฐาน JCI เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย มีกระบวนการฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ, การป้องกันความเสี่ยงและการประเมินมาตรฐาที่เข้มงวดสูง JCI เป็นเกณฑ์รับรองคุณภาพได้ว่า BIDC มีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ทั่วโลกรับรอง ในเครือของโรงพยาบาล / คลินิก

รางวัลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Bai Po Business Awards by Sasin 2010

ในปี 2553 BIDC ได้รับรางวัล Outstanding Quality, Customer Focus & Branding จาก Bai Po Business Awards 2010 โดยสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการด้านบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และในปีเดียวกัน ยังได้รับรางวัล Thailand Prime Minister’s Export Award 2010

ISO 9001:2008 certified

ปี 2557 ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก และศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการทางทันตกรรม

Joint Comission International (JCI)

ปี 2557 ศูนย์ทันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์ รัชดาภิเษก และศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการทางทันตกรรม

The Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) 2015

ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2015 จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้ให้บริการยอดเยี่ยม

Dental Service Provider Of The Year 2017

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล Dental Service Provider Of The Year 2017 จาก Global Health And Travel Awards

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ BIDC ยังได้รับรางวัลมากมายทั้งจากบริษัทคู่ค้าที่สำคัญและจากผู้บริโภค แสดงถึงการบริการที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น

  • Top Associate Partner Award จาก บริษัท Straumann ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรากฟันเทียมรายใหญ่ของโลก และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมรากฟันเทียม มีสำนักงานใหญ่อยู่สวิตเซอร์แลนด์
  • Global Patients’ Choice Winner โดย Smile Signature ได้ Ranked Top 3 for Dental Choice in Thailand
  • รางวัล Thailand Trust Mark โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • DBD Award โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

จากการที่ศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัทได้ใบรับรองคุณภาพข้างต้น ทำให้ผู้เข้ารับบริการทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมีความไว้ใจและเชื่อถือที่จะเข้ารับบริการจากศูนย์ทันตกรรมของกลุ่มบริษัท และให้ความเชื่อมั่นต่อคลินิกทันตกรรมอื่นๆ ในเครือด้วย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการบริการทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานเดียวกัน

error: Content is protected !!