การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่โรงแรม The Emerald ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

Share:
error: Content is protected !!