โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

 

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2
โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

 

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 หรือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ประกอบด้วย ห้องทันตกรรม 33 ห้องทำฟัน, ห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ 1 ห้องผ่าตัด , ห้องพักผู้ป่วยใน 2 ห้อง , ห้องปรึกษาทางทันตกรรม ระบบ Full digital system , ห้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ,ห้องแลปทางทันตกรรม , ห้องทำปลอดเชื้อเครื่องมือ , ห้องทันตกรรมสำหรับเด็ก , ห้องประชุม ทางวิชาการทันตแพทย์ 3 ห้อง , ที่จอดรถมากกว่า 30 คัน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 หรือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ประกอบด้วย

 • ห้องทันตกรรม 33 ห้องทำฟัน, ห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ 1 ห้องผ่าตัด
 • ห้องพักผู้ป่วยใน 2 ห้อง ห้องปรึกษาทางทันตกรรม ระบบ Full digital system , ห้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ,
 • ห้อง X-rays ภายใน และภายนอกช่องปาก 3 ห้อง , 3D CTScan full digital system.
 • ห้องแลปเซรามิกทางทันตกรรม , ห้องทำปลอดเชื้อเครื่องมือส่วนกลาง
 • ห้องทันตกรรมสำหรับเด็ก , ห้องผ่าตัดรากฟันเทียม, ห้องรักษารากฟันด้วย MicroScope
 • ห้องประชุม ทางวิชาการทันตแพทย์ 3 ห้อง เพื่อเป็นศูนย์อบรมทางวิชาการของทันตแพทย์หลังปริญญา
 • ร้านกาแฟ ห้องรับรอง BIDH member card
 • ที่จอดรถมากกว่า 30 คัน

 

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 ให้บริการทันตกรรม แบบครบวงจร โดยระบบการส่งต่อผู้มารับบริการให้ได้รับการรักษากับ ทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขานั้นๆ เรามีทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทาง อาจารย์ทันตแพทย์ ร่วมงานอยู่มากกว่า 50 ท่าน กว่า 10 สาขาทางทันตกรรม ได้แก่

 • แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดใบหน้าและขากรรไกร และศัลยกรรมช่องปาก
 • แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการดมยาสลบ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดมยาสลบ
 • ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผ่าตัดในหน้า และขากรรไกร และศัลยกรรมช่องปาก
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน รากฟันเทียม
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน จัดฟัน จัดฟันแบบใส invisalign
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน รักษารากฟัน
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน ทันตกรรมเด็ก
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน โรคปริทันต์ โรคเหงือก
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอม ครอบฟัน
 • ทันตแพทย์ เฉพาะทาง ด้านการบูรณะฟัน

 

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย2 ตั้งอยู่ในซอย สุขุมวิท ซอย2 สามารถเข้าโรงพยาบาลฟัน ได้ทั้งทาง ซอยดวงพิทักษ์ หรือสุขุมวิท ซอย2 , โรงพยาบาลฟัน อยู่ห่างจาก BTS เพลินจิต หรือสถานี นานา ประมาณ 400 เมตร

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเปิดให้บริการ ประมาณเดือน เมษายน 2562 นี้ 

error: Content is protected !!