ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน วันที่ 13 ก.ค. 2562 ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้น D

Share:
error: Content is protected !!