ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019

ภาพบรรยากาศในงาน MAI FORUM 2019 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน วันที่ 13 ก.ค. 2562 ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้น D

Share:
error: Content is protected !!