บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ “D”เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  หรือ "D" ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม อันดับหนึ่งของประเทศไทยเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรก  สร้างผลตอบแทนอย่างน่าประทับใจให้แก่นักลงทุนซึ่งถือเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ “ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้น D อย่างอบอุ่น โดยทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯขอสัญญาว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต”

Share:
error: Content is protected !!