ข้อความจากผู้บริหาร

Dr. Pornsak Tantapakul DDS., Msc.,

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์และบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางทันตกรรม โดยให้ความสำคัญในด้านมาตรฐานคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ได้ยึดมั่นมาโดยตลอด

"เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละการรักษา ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บริการทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สร้างรอยยิ้มที่สวยงามแก่ผู้ที่มารับบริการทางทันตกรรมจากทั่วโลก
ศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราจะเป็นผู้นำและผู้ให้บริการทางทันตกรรมที่ดีเลิศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการรับฟังความต้องการของลูกค้า พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการมุ่งมั่นในการให้บริการทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพของทีมทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับการให้บริการทางทันตกรรมในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เรามีความภาคภูมิใจในทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และทีมสนับสนุนที่ร่วมกันทำงานหนักเพื่อส่งมอบคุณภาพมาตรฐานการบริการให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งมาตรฐาน JCI ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับ เป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง
เราหวังว่าการประสบความสำเร็จในอดีตและในปัจจุบันจะส่งผลให้เราทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าในอนาคต และร่วมกันสร้างคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมในระดับสากลแก่ผู้รับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น "

 

ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

error: Content is protected !!