บล. ฟิลลิป : D แนะนำ ซื้อราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

error: Content is protected !!