ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ในเครือบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 โดยบริษัท Intertex

Dental Corporation พร้อมคณะร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ก.ล.ต.เยี่ยมชมกิจการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มาเยี่ยมชมบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

error: Content is protected !!