ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ในเครือบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้รับการตรวจเยี่ยมระบบมาตราฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 โดยบริษัท Intertex 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพในการให้บริการทางทันตกรรมให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ที่มารับบริการมากที่สุด เนื่องจากศูนย์ทันตกรรมในเครือให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางทันตกรรม จึงต้องมีการตรวจมาตรฐานประจำปีทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการที่ศูนย์ทันตกรรมของเรา

Share:
error: Content is protected !!