ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรองมาตรฐานโลก JCI

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรองมาตรฐานโลก JCI (USA) 100 คะแนนเต็ม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรองมาตรฐานโลก JCI


ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDC) ได้รับคะแนนเต็ม 100% จากการรับรองมาตรฐานใหม่ Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการให้คะแนน BIDC เป็นการทำคะแนนสูงสุดในปัจจุบันและเป็นอันดับที่ 1 ขององค์กรดูแลผู้ป่วยนอกในประเทศไทยและเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

Joint Commission International มีมาตรการด้านความปลอดภัยและคุณภาพผู้ป่วยทางคลินิกและการบริหารมากกว่า 600 รายการ เป็นการรับรองมาตรฐานการดูแลระดับสากล เพื่อมุ่งเน้นในความปลอดภัยของผู้ป่วย

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับตราประทับสีทอง JCI และรักษามาตรฐานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เราจะให้บริการภายใต้มาตรฐาน JCI ต่อไป เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ


ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400, +66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com
Line ID : @bidcdental
เว็บไซต์ : Bangkokdentalcenter.com
แผนที่ Googlemap : BIDC Dental Center

#BIDC #BangkokDental #ThailandDental #ศูนย์ทันตกรรม #JCI #JointCommissionInternational

Share:
error: Content is protected !!