บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบกิจการจาก บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด และเซ็นสัญญาสนับสนุนทางด้านการเงิน กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นที่เรียบร้อย

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบกิจการจาก บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด และเซ็นสัญญาสนับสนุนทางด้านการเงิน กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ,บริษัท นำเข้า ผลิตและจำหน่าย วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมบริษัทใหม่ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Share:
error: Content is protected !!