บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการแ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังข้อมูลของบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน

Share:
error: Content is protected !!